Keskustelut, joita et halua työpaikallasi käydä, ovat lopulta kaikkein hyödyllisimpiä

Se mitä välttelet, alkaa kasvaa. Todennäköisesti ne keskustelut, joita et halua käydä, olisivat lopulta kaikkein hyödyllisimpiä ja tärkeimpiä työyhteisön kannalta. Siksi onkin tärkeää tärkeää, että työyhteisössä opitaan tunnistamaan ne varhaiset signaalit, jotka voivat edetä hitaasti vuorovaikutuksen heikkenemiseen.

Tällaisia signaaleja ovat esimerkiksi joidenkin aiheiden tai ihmisten välttely, ilmapiirissä tapahtuvat ”selittämättömältä tuntuvat” muutokset tai sanaharkkojen lisääntyminen. Tietenkin tulee olla herkkänä, ettei tee itse tulkintoja tilanteesta, koska silloin signaalit heikkenevät. Onkin tärkeää osata kysyä ja keskustella tahdikkaasti omista intuitiivisista kokemuksista. Tällaisissa tilanteissa on hyvä pyrkiä olemaan objektiivinen ja rauhoittamaan oma mieli uteliaaksi sekä ”yhdessä kulkevaksi”. Yhdessä kulkemisella tarkoitan mielentilaa, jossa saadaan eri osapuolet tuntumaan samassa veneessä olijoilta sen sijaan, että oltaisiin eri leireissä. Tämä tyypillisesti onnistuu, kun löytää empaattisen ja myötätuntoisen suhtautumisen toiseen ihmiseen. Oman mielentilan hallitseminen on tärkeää heikkojen signaalien esiin nostamisen tilanteissa.
On turvallista lähteä kysymään oman kokemuksen kautta, niin sanotun ”minäviestin” näkökulmasta esimerkiksi ”minusta tuntuu, että kaikkea ei tullut sanottua tuossa palaverissa äsken. Olisitko halunnut nostaa vielä esiin jonkun näkökulman?” tai ”huomasin ajattelevani äsken, että olet jotenkin turhautunut tilanteeseen. Pitääkö havaintoni paikkaansa?”. Tällaisen avauksen jälkeen on tärkeää, että itse pysytään tässä ”yhdessä kulkevassa” mielentilassa ja kuunnellaan herkällä korvalla toisen sanomaa. Tarkoitus on saada sellainen keskustelu aikaiseksi, joka selvittää tilannetta sekä puhdistaa ilmaa.

“Todennäköisesti ne keskustelut, joita et halua käydä on lopulta kaikkein hyödyllisimpiä ja tärkeimpiä työyhteisön kannalta.”

Ristiriitojen ratkaisua tyypillisesti estävät:

• syyllisten ja totuuden etsiminen
• puheenvuorojen ja keskusteluajan rajaaminen
• puhekieltojen asettaminen, kun jostain tietystä teemasta ei haluta puhua
• kokoonnutaan puhumaan ratkaisuista, vaikka kaikki osapuolet eivät olisi läsnä
• puhutaan kaunistellen
• asioita ei käsitellä loppuun saakka
• yritetään ratkaista asioita kirjoittamalla

Miten tarttua dialogikulttuurin kehittämiseksi härkää sarvista?  Me Sitomossa voimme auttaa tiimiänne tai organisaatiotanne pääsemään alkuun rohkean ja turvallisen keskustelukulttuurin kehittämisessä. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme tukenanne!