Mihin ihmiset ja organisaatiot kaipaavat lisää rohkeutta tutkimuksen mukaan?

Olemme kysyneet viimeisten vuosien saatossa lukuisilta ihmisiltä organisaatioissa mihin he kokevat organisaatioina kaipaavansa enemmän rohkeutta. Jakamatta sen kummemmin ihmisiä position mukaan, vastauksissa eniten nousee tarve puhua suoremmin asioista ja haastaa olemassa olevia totuuksia. Osa toivoo itselleen enemmän rohkeutta haastaa olemassa olevaa johtoa ja toiset toivovat rohkeutta haastaa kollegoitaan. Suoruuden lisäksi ilmenee halu suurempaan avoimuuteen ja rohkeuteen puuttua asioihin. Rohkeutta kaivataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, mokaamiseen, kokeiluihin ja nopeampaan päätöksentekoon. Moni myös turhautuu uudistusten hitauteen ja kaipaa rohkeutta siihen, että ihmiset uskaltaisivat altistaa itseään rohkeammin oppimaan ja kokeilemaan. Joissain organisaatioissa kaikuu toive, että ihmiset uskaltaisivat myöntää virheensä ylintä johtoa myöten ja tehdä tilaa näin oppimiselle ja muutokselle. Tämän uskotaan kyselyissä syntyvän siitä, että kyettäisiin rohkeaan ja avoimeen oman toiminnan sekä omien päätösten tarkasteluun ja siihen, että asetettaisiin oma tekeminen rohkeammin avoimeen valoon. Toisissa organisaatioissa kaivataan rohkeutta tahtotilan määrittelyyn sekä isompien ja pienempien valintojen tekemiseen.

 

Yksilöiltä rohkeuden tarvetta kysyttäessä korostuvat peilinä organisaation rohkeudelle tarve omaan avoimuuteen, suoruuteen sekä rohkeuteen tuoda esiin omia ajatuksia ja ideoita. Ihmiset etsivät rohkeutta priorisoida, delegoida ja sanoa myös ei, eli asettaa itselleen ja toisille rajoja. Osa sanoittaa hienosti tarvitsevansa rohkeutta hallinnan illuusiosta luopumiseen ja sitä kautta kaipaavansa rohkeutta asettaa itsensä nykyhetkelle alttiiksi. Moni kaipaa rohkeutta uuden oppimiseen ja virheiden tekemisen kohtaamiseen. Myös epämääräisten asioiden esiintuominen saa ääniä ja suurinta rohkeutta monen mukaan vaatisi puuttua häirintään, päihteiden käyttöön ja sekä eettisen toiminnan vastaisisen käyttäytymiseen.

 

Pohdittavaa: Mihin te kaipaatte organisaationa rohkeutta seuraavaksi? Entä, mihin sinä kaipaat rohkeutta työssäsi?

Osallistu keskusteluun #rohkeaorganisaatio

 

Nina Rinne
Psykologisen turvallisuuden ja rohkeuden sanansaattaja
CEO, Leadership Coach, Culture Design at Sitomo