Rohkeuden ja psykologisen turvallisuuden sanansaattaja

Maailma tarvitsee rohkeampia työyhteisöjä ja rohkeampaa johtajuutta. Tarvitaan laajemmalle levittyvää päätöksentekokulttuuria, joka syntyy, kun ihmiset kokevat olevansa turvassa. Silloin on uskaltaa toimia rohkeasti, ottaa riskejä ja epäonnistua.

Tarinani:

”Olen ollut kovassa, vahvasti luvuilla ohjatussa ja kilpailussa liike-elämässä ja kokenut loppuun palamisen. Halusin todella muutosta. Mietin, ettei liike-elämä voi olla tällaista ja, että miten voin auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Lähdin toiseen ääripäähän – pehmeään, opiskelin coachingia, terapiaa, joogasin. Lopulta ymmärsin, ettei nämä ole toisiaan poissulkevia – kova ja pehmeä on yhtä aikaa läsnä. Ja ennen kaikkea, niitä molempia tarvitaan. Samaan aikaan voidaan olla erittäin kunnianhimoisia bisneksen suhteen, tehdä kasvua ja huomioida ihmisyys. Näin voidaan luoda menestystä kestävästi.

Meillä kaikilla on mahdollisuus ottaa käyttöön kova ja pehmeä. Saamme yhä enemmän tietoa ja kokemuksia siitä, että ihmisten hyvinvointi ja yritysten sisäinen psykologinen turvallisuus parantavat tuotavuutta.

Lisäksi, kun yksilöt uskaltavat olla rohkeampia kokiessaan olevansa turvassa, he tartuttavat rohkeuttaan toisiin, saamme positiivisen kierteen organisaatioon aikaan.

Nyt meillä on työvälineet näiden luomiseen käytössä. Lisäämällä turvallisuutta ja rohkeutta samaan aikaan, tuottavuus paranee. Ja juuri tässä ajassa tämän ymmärtäminen on kriittistä ja tärkeämpää, kuin koskaan ennen. Näillä välineillä tulevaisuus tehdään juuri nyt.”

Asiat, joita pidän tärkeinä

SUOMALAISTEN YRITYSTEN MENESTYS

 • Viesti, jota tuon on yritysten menestymisen kannalta kriittinen. Toimintakulttuurien on lähdettävä ihmisyydestä, jotta voidaan menestyä.
  • Lisäksi se on eettinen asia – sitä kautta brändi asia
  • Rohkaisen kaikkia omistajia toimimaan ”hyvisten” puolella – rahaa voi tehdä hyvillä arvoilla

IHMISTEN HYVINVOINTI TYÖELÄMÄSSÄ

 • Maailmasta saa paremman paikan, kun ihmiset kohtelevat paremmin itseään ja toisiaan. Paremmalla itsetuntemuksella jokainen voi saada paremman elämän. Jos voin vähänkin auttaa tässä, sytyn!
 • Psykologinen turvallisuus edesauttaa työkyvyn säilymistä
 • Rohkeus auttaa ihmisiä elämään täydempää elämää ja laittamaan itsensä likoon

YHDENVERTAISUUS

 • Psykologinen turvallisuus lisää kehittyessään yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa monimuotoisuuden arvostamisen ja hyödyntämisen työyhteisöissä

Näin edistän tärkeäksi katsomiani asioita:

 • Olemme yrityksessämme Sitomossa kehittäneet psykologisen turvallisuuden mittausta, analysointia ja sitä kehittäviä palveluita, joista voit lukea lisää täältä.
 • Lisäksi olemme kehittäneet rohkean työyhteisön- ja johtajuuden valmennusohjelman, jonka on käynyt jo lähes tuhat osallistujaa. Osallistujien kokemuksia voit lukea täältä.

Lisäksi haluan toimia esikuvana naisille lasikattojen rikkojana.