Psykologinen turvallisuus organisaatiossa

Rohkea, psykologisesti turvallinen organisaatio on enemmän kuin olotila – se on tekemistä ja dialogia, joka todentuu arjen pienissäkin hetkissä. 

Rohkea organisaatio todentuu valintojen ja tekojen tasolla ja rakentuu keskustelussa, kun ihmiset tulevat toisilleen kuulluksi sekä kohdatuksi. Rohkean organisaation merkit ovat toisinaan mikroskooppisen pieniä hetkiä, jotka näkyvät siinä, kun yksilö valitsee puhumisen vaikenemisen sijaan tai kun kollega uskaltaa antaa palautetta toiselle ja toinen on valmis ottamaan sitä vastaan. Rohkeassa organisaatiossa on hetkiä, joissa ihminen uskaltaa laittaa rajat itselleen sekä toisille ja yhteisön jäsenet uskaltavat pyytää apua, kun eivät ymmärrä, osaa tai jaksa. 

 

Rohkeus on niitä hetkiä, joissa tarjotaan apua, kun huomataan, että toisella on hankalaa. Rohkeus on puuttumista, kun joku toimii arvojen vastaisesti – se on arvoista kiinni pitämistä silloin, kun arvojen vastainen toiminta on vaihtoehtona. Rohkeus on epävarmojen asioiden esiin nostamista ja uusien asioiden kokeilua, vaikka epäonnistuminen pelottaa.

 Avainkysymys kuuluu, miten organisaatio, yhteisö tai tiimi voi tukea yksilöä toimimaan edellä kuvatulla tavalla ja mitä edellä kuvattu toimintatapa edellyttää yksilöltä? Ei varmaankaan pitkässä juoksussa ole merkitystä kummasta suunnasta rohkeuden syntyminen lähtee liikkeelle, mutta lopulta molemmat suunnat tarvitaan. 

Eli yksilön on kohdattava omat rohkeuden esteensä ymmärtääkseen omaa käyttäytymistään, ja toisaalta yhteisön on varmistettava, että pyrkimykset rohkeuteen eivät kuole älyttömien rakenteiden tai ymmärtämättömän toiminnan seurauksena.

Konkreettisia vinkkejä rohkeuden ja psykologisen turvallisuuden rakentamiseen työyhteisöstä saat Sitomon oppaista. Sitomon oppaisiin pääset tutustumaan sekä lataamaan veloituksetta klikkaamalla tästä.